top of page

RÓlunk

"A 90-es évek közepén Nt. Szigeti Béla nyugdíjas lelkipásztor tartott Istentiszteleteket a Seattle-i magyarság számára, de ezek a lelkipásztor idős kora és egészségi állapota miatt elmaradtak.

Ft. Szabó Sándor püspök úr szolgálata eredményeként és Vitez Kati segítségével, Washington államban, Seattle városában, 2005. április 3-án, a helyi magyarok hitéletének gazdagodására megalakult a Seattle-i Magyar Református Egyház. A megalakulás napján a 34-tagú gyülekezet 7-tagú presbitériumot választott, akik önzetlen lélekkel ajánlották fel szolgálataikat Isten dicsőségére és a megalakult gyülekezet szolgálatára.

 

Ft. Szabó Sándor püspök úr Isten nevében kérte a gyülekezet tagjait az istentiszteletek látogatására, Isten igéjének a hallgatására, a közös szolgálatra, a lelkek ápolására, hitük erősödésére és gazdagodására. Az esperes úr azt is kijelentette, hogy egyházunk a más felekezetű testvéreket is szívesen látja az istentiszteleti alkalmakon, hiszen közösen szolgálunk Istennek.

 

A Seattle-i Magyar Református Egyház tagja az Amerikai Magyar Református Egyháznak, és ezen belül a Nyugati Egyházmegye gyülekezeti közösségének."

 

- Katalin Pearman

bottom of page